Uluslararası kurumsal müşteriler için kredi işlemlerinde çalışan


Alman bankacılık pazarında en iyi operasyonel birim olma vizyonumuzun bir parçası olun!

KBC (kredi işleme merkezi) kurumsal müşteriler departmanı, Commerzbank AG’nin kurumsal müşteri segmentindeki tüm kredileri Almanya’daki 8 lokasyonda işlemektedir. Ana görevlerimiz şunları içerir:

Kredi kararlarının ön ve son işlemleri Kredi anlaşmalarının ve yazışmaların oluşturulması Kredilerin günlük işlerde işlenmesi

Hamburg lokasyonunda, son zamanlarda Batı Avrupa ve İskandinavya’ya odaklanarak uluslararası kurumsal müşteriler için kredi işlemlerinden de sorumlu olduk.

Bir işveren olarak işin her şey olmadığını biliyoruz ve örneğin ev ofis kullanımı, ergonomik çalışma ve aktif sağlık yönetimi dahil iş ve aile uyumu için esnek çalışma saatleri yoluyla pozitif bir iş-yaşam dengesine büyük önem veriyoruz. İndirimli bir HVV bileti, merkezi bir işyeri ve diğer çalışanlara sağlanan faydalar, genel paketi tamamlar.Source link