Baltık Denizi boru hatlarına yapılan saldırıdan sonra: aptal Ruslar mı yoksa akıllı Batı mı?

Uli Gellermann tarafından Alman medyasına inanıyorsanız, o zaman Ruslar aptaldır: Güya kendi boru hattını kendileri yok ettiler. Rusya’ya iyi para getiren ve daha da fazlasını getirmesi gereken bir boru hattı. Almanları ve Rusları Polonya transit ücretlerinden kurtaran bir hat. Polonya tacizine karşı bağışık olan hat. Kara operasyonlarına kıyasla önemli ölçüde daha yüksek verim sağlayan bir […]