Büyük Bir Ticaret Sistemi için Java Arka Uç Geliştiricisi (Alıntı)

eBond geliştirme ekibi, Londra, Frankfurt ve Prag’a yayılmış birkaç hücrede örgütlenmiştir. Hücreler, bir ürün sahibi, geliştiriciler, iş analistleri ve uygulama desteği olan işlevsel gruplardır. Her hücrenin belirli bir işlevsel odağı vardır (Fiyatlandırma, Rezervasyon, Teklif Verme, Algo,…) ve bir Scrum Master tarafından desteklenen kendi biriktirme listesini yönetir. “Tekliflendirme” hücreleri öncelikle Commerzbank Tahvilleri ve Faiz Oranları Swapları […]