(Kıdemli) Uzman / Risk ve Uyumluluk alanında Müşteri Yaşam Döngüsü Yönetimi Denetim Başkanı

Risk ve Uyum departmanında (kıdemli) bir denetçi veya (kıdemli) denetim başkanı olarak, müşteri yaşam döngüsü yönetimine, KYC’ye ve uygunluk ve etkililik açısından insan taramasına odaklanarak banka süreçlerini analiz edecek ve değerlendirecek, riskleri belirleyecek, önerilerde bulunun ve onaylayın. Her zaman yasal, düzenleyici ve şirket içi gerekliliklere uyumu göz önünde bulundurursunuz. Sonuçlarınızı yönetim kurulu ve denetim makamları […]

(Kıdemli) Uzman / Risk ve Uyum alanında Piyasa Uyum Denetim Başkanı

Risk ve Uyumluluk departmanında (kıdemli) bir denetçi veya (kıdemli) denetim başkanı olarak, banka süreçlerini piyasa uyumuna odaklanarak uygunluk ve etkililik açısından analiz edecek ve değerlendirecek, riskleri belirleyecek, önerilerde bulunacak ve koordine edeceksiniz. Her zaman yasal, düzenleyici ve şirket içi gerekliliklere uyumu göz önünde bulundurursunuz. Sonuçlarınızı yönetim kurulu ve denetim makamları için anlamlı test raporlarında özetlersiniz. […]

(Kıdemli) İş Uzmanı Karşı Taraf Risk Modelleri

Ekibimizi İş Uzmanı olarak güçlendirmek için yeni çalışma arkadaşı arıyoruz. Ekip, karşı taraf riskini ve ihraççı riskini ölçmek için Commerzbank’ın dahili modelleme yaklaşımlarını geliştirir. Commerzbank Karşı Taraf Risk Kümesinde, Türev Araçlardan ve Finansman işinden kaynaklanan Karşı Taraf Riski için etkin risk yönetimi sağlıyoruz. Maksimize etmek için modern çevik çalışma yöntemlerini kullanıyoruz. […] Source link

Karşı Taraf Risk Yöneticisi

Karşı Taraf Risk Yöneticisi olarak büyüyen ekibimizi güçlendirmek için yeni bir çalışma arkadaşı arıyoruz. Bankanın sermayesini korumaktan ve karlı müşteri işi sağlamaktan siz sorumlu olacaksınız. Karşı Taraf Riski ile ilgili verilerin ve maruz kalmaların doğru bir şekilde işlenmesini ve raporlanmasını sağlarsınız. Commerzbank Karşı Taraf Risk Kümesinde, aşağıdakiler için etkin risk yönetimi sağlıyoruz: […] Source link

Risk Yönetimi Kurumlarında Stajyer

18 aylık staj süreniz boyunca, risk yönetiminde kredi görevlisi / ülke riski uzmanı olarak daha sonraki pozisyonunuz için yoğun bir şekilde hazırlanacaksınız. Oradaki yol, heyecan verici olduğu kadar zorlu. Çıraklığınız sırasında, tüm ilgili risk yönetimi arayüzlerini tanıyacak ve banka çapında bir ağ kuracaksınız. İstasyonlarınız aşağıdakiler gibi farklı departmanları içerir: B. bankalar, banka dışı finansal kuruluşlar […]

(Kıdemli) Ürün Sahibi Karşı Taraf Risk Altyapısı

Küme Karşı Taraf Riski, iş ve mevzuat gerekliliklerini karşılayan son teknoloji süreçler ve BT Sistemleri tarafından desteklenen Türevlerden ve Finansmandan Kaynaklanan Karşı Taraf Riski için verimli risk yönetimi sağlar. Özel BT ürünleri veya risk yönetimi hizmetlerinden sorumlu, kendi kendini organize eden ve esnek ekipler halinde çalışıyoruz. Müşteri işletmesi için çıktımızı en üst düzeye çıkarmak için […]

Genel Müdür: Risk Yönetimi ve Uyumluluk alanında

Görevleriniz Risk Yönetimi Genel Müdürü olarak, risk stratejisinin kavranmasından ve uygulanmasından siz sorumlusunuz. Size atanan çalışanları ve yönetimin diğer üyeleriyle birlikte CRFM’yi yönetirsiniz. Taahhütleri, ürünleri veya işlemleri onaylar ve Geçerli yeterlilik düzenlemelerine uygun olarak ve derin uzmanlığınıza dayanarak ticari işlemlere karar verin Düzenli olarak başlatırsınız […] Source link

(Kıdemli) Ürün Sahibi Karşı Taraf Risk Modelleri

Ürün Sahibi olarak büyüyen ekibimizi güçlendirmek için yeni bir çalışma arkadaşı arıyoruz. Commerzbank Karşı Taraf Risk Kümesinde, Türev Araçlardan ve Finansman işinden kaynaklanan Karşı Taraf Riski için etkin risk yönetimi sağlıyoruz. Müşteri işletmesi için çıktımızı en üst düzeye çıkarmak için modern çevik çalışma yöntemlerini kullanıyoruz. Daha büyük ekibimiz iki takıma ayrıldı […] Source link